אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ש

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
יוסף שאהין
ד"ר רחל שאולעמית הוראה במנהלת הפקולטה למדעי הרוח, פקולטה למדעי הרוח
עמית הוראה בלימודי מזרח אסיה, פקולטה למדעי הרוח
03-6406838
רחל שאולמזכירת ועדת קבלה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים, פקולטה לניהול
03-6405677
03-6408518
ד"ר אביב שאולמדריך קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
עידו שאולובעוזר הוראה בביה"ס להנדסת חשמל, פקולטה להנדסה
לימור שאולסקי
03-7614455
03-6043507
אריה שאוססגל אקדמי זוטר ב ביה"ס למתמטיקה, פקולטה למדעים מדויקים
הודא שאיב
ניצה שאלתיאלמנהל חשבונות ומעקב תקציבי בדיקאנט ומנהל הפקולטה לרפואה, פקולטה לרפואה
03-6409317
03-6409232
קלי שאלתיאלמזכיר יחידת ההספקה, אגף כספים
03-6408631
03-6409742
פרופ' רונן שאלתיאלעובד מחקר בביה"ס למדעי המחשב, פקולטה למדעים מדויקים
ד"ר נדב שאשהמדריך קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
הישאם שבאיטהמנהלת הפקולטה למשפטים, פקולטה למשפטים
03-6406961
03-6407422
ד"ר פאולה דניאלה שבאר-שפיראסגל אקדמי זוטר במנהלת בי"ס לעב סוציאלית, ביה"ס לעבודה סוציאלית
עמית הוראה במנהלת בי"ס לעב סוציאלית, ביה"ס לעבודה סוציאלית
03-6409562
03-6409556
03-6409182
יוסי שבועוזר הוראה בלימודי מזרח אסיה, פקולטה למדעי הרוח
עובד מחקר בלימודי מזרח אסיה, פקולטה למדעי הרוח
פרופ' אורן שבולתבי"ס ללימודי המשך ברפואה, פקולטה לרפואה
סגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
03-6973984
3984 (פנימי)
03-6966286
ד"ר אלה שבוןמדריך קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
נגה שבחפקיד מערכת תורמים, אגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
03-6406181
03-6406182
03-6405118
צרויה שבח
ד"ר אורלי שביעמית הוראה בחוג לתולדות האמנות, פקולטה לאמנויות
גיורא שביבבדימוס, פנסיה
פרופ' עוזי שביטאמריטוס במנהלת הפקולטה למדעי הרוח, פקולטה למדעי הרוח
03-6409613
03-6408732
03-6405305
פרופ' יעקב שביטאמריטוס בחוג להסטוריה של עם ישראל, פקולטה למדעי הרוח
03-6409277
שאול שביטמנהלת הפקולטה למדעי הרוח, פקולטה למדעי הרוח
ד"ר טל יוסף שביטסגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
אפרת שביט
פרופ' יוסף שביטסגל אקדמי בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופו, פקולטה למדעי החברה
03-6408821
03-6409215
פרופ' אוריה שביטסגל אקדמי בכיר בחוג ללימודי הערבית והאסלאם, פקולטה למדעי הרוח
ראש חוג בחוג ללימודי הערבית והאסלאם, פקולטה למדעי הרוח
03-6410203
פרופ' זהר שביטסגל אקדמי בכיר בביה"ס למדעי התרבות, פקולטה למדעי הרוח
סגן דקאן במנהלת הפקולטה למדעי הרוח, פקולטה למדעי הרוח
03-6409188
03-6405800
פרופ' ניר שביטסגל אקדמי בכיר בביה"ס למדעי המחשב, פקולטה למדעים מדויקים
03-6405379
03-6409357

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
Developed by
UI/UX Basch_Interactive