אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ע

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
פאתנה עאבדמנהלת בי"ס לעב סוציאלית, ביה"ס לעבודה סוציאלית
09-7999110
פרופ' פואד עאזםסגל אקדמי קליני בקלינים הוראה, פקולטה לרפואה
03-6925603
03-6925687
פרופ' עבד אלסלאם עאזםסגל אקדמי בכיר בביוכימיה וביולוגיה מולקו, פקולטה למדעי החיים
03-6409007
03-6405100
03-6406834
ד"ר פראס עאזםרפואת המשפחה-קליני, פקולטה לרפואה
חנאן עאמרמנהלת בי"ס לעב סוציאלית, ביה"ס לעבודה סוציאלית
03-9754930
03-6764152
ריזן עאמרמנהלת בי"ס לעב סוציאלית, ביה"ס לעבודה סוציאלית
לילה עאמרמנהלת בי"ס לעב סוציאלית, ביה"ס לעבודה סוציאלית
03-9754938
רולה עאמרעוזר הוראה בהנדסה ביו-רפואית, פקולטה להנדסה
הנאא עאסיעוזר הוראה ב ביה"ס לרפואה, פקולטה לרפואה
דיקאנט מלגות, דיקאנט הסטודנטים
03-6408572
סואר עאסי
מרים עאקלהאגף רישום ומינהל תלמידים
יואל עבאדימורה מן החוץ בביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה, פקולטה לאמנויות
יעל עבאדי
פאטמה עבאסמנהלת בי"ס לעב סוציאלית, ביה"ס לעבודה סוציאלית
04-6459115
עבד עבד אל האדיעוזר הוראה בביה"ס להנדסת חשמל, פקולטה להנדסה
פאטן עבד אל חימנהלת בי"ס לעב סוציאלית, ביה"ס לעבודה סוציאלית
איקבאל עבד אל ראזק
נרימאן עבד אלהאדיסגל אקדמי זוטר במח חקר התא ואימונולוגיה, פקולטה למדעי החיים
הבא עבד אלחלק
גברת נבין עבדאלחיביה"ס לרפואת שינים, פקולטה לרפואה
שי עבדיסגל אקדמי זוטר בהחוג לספרות, פקולטה למדעי הרוח
יוסף עבדיעובד תחזוקה במנהלת הפקולטה למשפטים, פקולטה למשפטים
03-6408772
03-6407869
הלנה עבדיע' משנה מנהלי לתקציבים במנהלת הפקולטה למדעי הרוח, פקולטה למדעי הרוח
03-6409925
03-6409457
שירן עבדיסגל אקדמי זוטר בביה"ס למדעי המחשב, פקולטה למדעים מדויקים
סגל אקדמי זוטר בביולוגיה מול.ואקול.צמחים, פקולטה למדעי החיים
03-6409850
עופר עבדת
עמרי יהודה עבועוזר הוראה במקרוביולוגיה מולקולרית, פקולטה למדעי החיים
פרופ' שמעון עבודסגל אקדמי בכיר בהנדסה ביו-רפואית, פקולטה להנדסה
03-6407397
03-6405312
בסמה עבודדיקאנט הסטודנטים
ד"ר יסמין עבוד-חלביסגל אקדמי זוטר במנהלת בי"ס לעב סוציאלית, ביה"ס לעבודה סוציאלית
פרופ' יעקב עבודיאמריטוס במנהלת הפקולטה להנדסה, פקולטה להנדסה
עובד מחקר בביה"ס להנדסה מכנית, פקולטה להנדסה
03-6408131
03-6407617

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
Developed by
UI/UX Basch_Interactive