יחידת מחקר לבחינת אפקטיביות של תכניות ממשלתיות תוקם באוניברסיטת תל אביב

בהקמת יחידת המחקר מצטרפת ישראל למגמה הגוברת בעולם של הסתייעות בגופים ובשיטות מחקר אקדמיים לליווי עבודת הממשלה

26 יולי 2018

אוניברסיטת תל אביב זכתה בהליך תחרותי להקמת יחידת מחקר לבחינת אפקטיביות של תכניות ממשלתיות, המוקמת ביוזמת המועצה הלאומית לכלכלה. בראש היחידה תעמוד ד"ר אנליה שלוסר, חברת הסגל האקדמי הבכיר בבית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס.

 

היחידה תפעל במסגרת מכון ישעיהו פורדר למחקר כלכלי באוניברסיטת תל אביב, והיא תבצע, בהזמנת המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, סדרה של מחקרים לבחינת האפקטיביות של תכניות ממשלתיות, בהובלת חוקרים בכירים ותוך שימוש בכלי מחקר מתקדמים.

 

שיפור וייעול פעילות הממשלה

ד"ר אנליה שלוסר ציינה, כי "המחקרים יבוצעו עבור המועצה הלאומית לכלכלה לצורך בחינת האפקטיביות של תכניות במשרדים שונים. מחקרים אלו יניבו מידע חיוני עבור משרדי הממשלה, לצד מאמרים אקדמיים מדעיים בתחומים שונים בכלכלה. ביחידה יועסקו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב לצד חוקרים נוספים מכל האוניברסיטאות. מנהלי המחקרים יהיו חוקרים בעלי הישגים אקדמיים מוכחים, ויחד איתם יעבדו חוקרים צעירים, תלמידים ועוזרי מחקר. המידע שיתקבל מהמחקרים יעזור למשרדי הממשלה לטייב את עבודתם ולייצר שינויים, ככל הנדרש, על פי הממצאים. בנוסף, צפויה היחידה לתרום להכשרת תלמידים בתחום של הערכת אפקטיביות ובמחקר אמפירי כמותי".

 

בהקמת היחידה מצטרפת ישראל למגמה גוברת בעולם של הסתייעות בגופים ושיטות מחקר אקדמיים לליווי עבודת הממשלה. הסתייעות בגופים אקדמיים לבדיקת אפקטיביות של עבודת הממשלה, קשורה בין היתר לשאיפה לשפר את עבודת הממשלה, לעליית החשיבות של השקיפות והאחריותיות (accountability) של הממשלה בעיני הציבור, ולרצון לנצל את כספי משלם המסים בצורה יעילה. מהמועצה הלאומית לכלכלה נמסר, כי חוקרי המחלקות לכלכלה באוניברסיטאות השונות בארץ מלווים מזה שנים רבות משרדי ממשלה בבחינת האפקטיביות של פעילותם, וכי הפעילות החדשה במסגרת מכון פורדר של אוניברסיטת תל אביב תסדיר ותרחיב את היקפי הבחינה.

 

לדברי פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, "חוקרי המכון הם מהמובילים בתחומם בישראל ואף בעולם. המחקרים צפויים לתרום משמעותית לטיוב וייעול עבודת הממשלה. אני מברך על הירתמות האקדמיה הישראלית למטרה חשובה זו".

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive