סמינר המחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

15 באוקטובר 2017, 12:00 
בניין סאקלר, חדר 927 
ללא תשלום
סמינר המחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

Special Seminar:

 

Prof. Manuel Irimia

 

EMBL/CRG Systems Biology Unit

Centre for Genomic Regulation (CRG)

Barcelona, Spain

 

 

Tiny changes, big effects: the impact of microexons on neuronal differentiation, function and evolution”

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive