• ראשי
  • מידע לשעת חירום

    בקריאה לעזרה ציין מקום מדויק והגדר אופי הפגיעה. זכור: פעילותך להצלת חיים קודמת לפעילות אחרת!

     

    יחידת הביטחון

    • מוקד 24 שעות ביממה: 03-6405555
    • חירום: 03-6408222
    • פקס: 03-6408880
    • בעת נפילת המרכזייה יש לצלצל ל: 03-6245380

     

    יחידת הבטיחות

    • טלפונים: 03-6409555, 03-6407555, 03-6406555
    • פקס: 03-6408555

     

    מרפאה:

    • שעות פעילות: 08:00 - 18:00
    • טלפון: 03-6415818
    • פקס: 03-6417672

     

     

    דרכי התנהגות ופרטי התקשרות בשעת חירום

     

    כל מצבי החירום

    הזעק את מוקד הביטחון. נפגעים - הזעק המרפאה ושירותי חירום, (ראה מידע וטלפונים להלן).

     

    אין לגעת בשום מקרה בחפץ חשוד.

     

    רשימת הטלפונים בראש הדף.

     

    גניבה, פריצה, חפץ חשוד

    הזעק את מוקד הביטחון. עפ"י החומרה - פנה למשטרת ישראל.

    טל' פנימי: 03-6402020

    טל' חיצוני: 100

     

    נפגעים, חולים

    א. פנה למנהל הגוש/אב הבית לסיוע, להשלמת חומרי חבישה וציוד ע"ר

    ב. בנסיבות מחמירות פנה למרפאה - 03-6415818

    ג. אחרי שעות העבודה ובמקרים חמורים (אובדן הכרה, דום-לב, שבץ וכד') הזעק "נ.ט.ל.י"

    מטלפון: *9101 | מנייד: *767 | חברת "נ.ט.ל.י.": 1-800-800-666

    ד. הזעק מד"א במידה ואין קשר עם "נ.ט.ל.י" - 03-6402021 | 101 או 03-5460111

     

    שריפה

    א. פעל בקור-רוח! כבה האש בעזרת מטף מתאים אם אינך מסכן את עצמך ואת שכניך. היעזר במנהל הגוש/הבית ועובדיו.

    ב. בנסיבות מחמירות פעל לפינוי והזעק את יחידת הביטחון והבטיחות (רשימת טלפונים בראש הדף)

    ג. בגבור אש הזעק את מכבי האש ת"א - 03-6402022 | 102 או 03-6900444

     

    תאונת עבודה

    א. פעל בקור-רוח לביטול גורם הסיכון כל עוד אינך מסכן את עצמך ושכניך.

    ב. דווח ליחידת הבטיחות והביטחון (רשימת הטלפונים בראש הדף)

     

    דיווח מדורים (מוקד תחזוקה)

    סיכוני חשמל, גאז, ביוב, התמוטטות - דווח גם למוקד יח' התחזוקה

    טל': 03-6409999

    פקס: 03-6409890

     

    יועצים ומרכזי מידע

    א. סיכוני קרינה:

    שדמי צבי, מפקח סכנות קרינה; ייעוץ חוץ: ממ"ג, בטיחות קרינה - 03-6409555

     

    ב. ביוהזרד:

    פרופ' יוסי שילה, הפקולטה לרפואה - 03-6409760 | 03-6417451

    מפקח בטיחות ביולוגי: ד"ר ראלף שטיין - 03-6407555 | 09-7671904

     

    ג. סיכוני חומ"ס:

    פרופ' משה פורטנוי, הפקולטה למדעים מדויקים - 03-6406517 | 03-5325616 | 052-3712669

     

    ד. ייעוץ לרעלים:

    מרכז הרעלות ארצי, רמב"ם, חיפה - 04-8541900 | פקס: 04-8542092

     

    ה. ייעוץ חומ"ס:

    מרכז המידע לחומרים מסוכנים של המשרד לאיכות הסביבה - 08-9253321 | פקס: 08-9202806

     

    ו. ממונים בטיחות בגזרות: 03-6406903

     

     

    מרכז שליטה ובקרה (משו"ב)

    המשו"ב הוקם על מנת לתת מענה לשלושה מוקדים: ביטחון, תחזוקה ומרכזיה

    • טלפון לחירום בלבד – 03-6408222
    • לנושאי ביטחון שוטפים – 03-6405555
    • תחזוקה – 03-6409999
    • מרכזיה – 03-6407777
    • טלפון חיצוני בעת נפילת התקשורת - 03-6425380

     

    נוהל תגובה ראשונה בחירום - 2016 >

     

    כללי היערכות והתנהגות עם הישמע אזעקה >

     

    פריסת מקלטים וממ"דים בקמפוס ומספרי טלפון >

     

    מרכזיית האוניברסיטה: 03-6407777

     

     

    אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
    Developed by
    Design by
    Basch Interactive